אקווריום JUWEL

ראשי פורומים לוח יד 2 אקווריום JUWEL

 • This topic is empty.
מוצגות 1 תגובות (מתוך 1 סה״כ)
 • מאת
  תגובות
 • #31372
  oldFishy
  מנהל בפורום

  %3C%21–%5Bif%20gte%20mso%209%5D%3E%3Cxml%3E%0D%0A%20%3Cw%3AWordDocument%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3AView%3ENormal%3C/w%3AView%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3AZoom%3E0%3C/w%3AZoom%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ATrackMoves/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ATrackFormatting/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3APunctuationKerning/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3AValidateAgainstSchemas/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ASaveIfXMLInvalid%3Efalse%3C/w%3ASaveIfXMLInvalid%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3AIgnoreMixedContent%3Efalse%3C/w%3AIgnoreMixedContent%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3AAlwaysShowPlaceholderText%3Efalse%3C/w%3AAlwaysShowPlaceholderText%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ADoNotPromoteQF/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALidThemeOther%3EEN-US%3C/w%3ALidThemeOther%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALidThemeAsian%3EX-NONE%3C/w%3ALidThemeAsian%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALidThemeComplexScript%3EHE%3C/w%3ALidThemeComplexScript%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ACompatibility%3E%0D%0A%20%20%20%3Cw%3ABreakWrappedTables/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cw%3ASnapToGridInCell/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cw%3AWrapTextWithPunct/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cw%3AUseAsianBreakRules/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cw%3ADontGrowAutofit/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cw%3ASplitPgBreakAndParaMark/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cw%3ADontVertAlignCellWithSp/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cw%3ADontBreakConstrainedForcedTables/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cw%3ADontVertAlignInTxbx/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cw%3AWord11KerningPairs/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cw%3ACachedColBalance/%3E%0D%0A%20%20%3C/w%3ACompatibility%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ABrowserLevel%3EMicrosoftInternetExplorer4%3C/w%3ABrowserLevel%3E%0D%0A%20%20%3Cm%3AmathPr%3E%0D%0A%20%20%20%3Cm%3AmathFont%20m%3Aval%3D%22Cambria%20Math%22/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cm%3AbrkBin%20m%3Aval%3D%22before%22/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cm%3AbrkBinSub%20m%3Aval%3D%22–%22/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cm%3AsmallFrac%20m%3Aval%3D%22off%22/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cm%3AdispDef/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cm%3AlMargin%20m%3Aval%3D%220%22/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cm%3ArMargin%20m%3Aval%3D%220%22/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cm%3AdefJc%20m%3Aval%3D%22centerGroup%22/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cm%3AwrapIndent%20m%3Aval%3D%221440%22/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cm%3AintLim%20m%3Aval%3D%22subSup%22/%3E%0D%0A%20%20%20%3Cm%3AnaryLim%20m%3Aval%3D%22undOvr%22/%3E%0D%0A%20%20%3C/m%3AmathPr%3E%3C/w%3AWordDocument%3E%0D%0A%3C/xml%3E%3C%21%5Bendif%5D–%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%20class%3D%22MsoNormal%22%20dir%3D%22RTL%22%3E%3Ca%20href%3D%22mailto%3Aofek332007@gmail.com%22%3E%u05E9%u05DC%u05D5%u05DD%20%u05DC%u05DB%u05D5%u05DC%u05DD%21%3Cbr%3E%0D%0A%3Cbr%3E%0D%0A%u05DE%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%20%u05E9%u05D6%u05D4%20%u05D4%u05DE%u05E7%u05D5%u05DD%20%u05D4%u05E0%u05DB%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E4%u05E8%u05E1%u05D5%u05DD%20%u05D6%u05D4%20%3Cimg%20src%3D%22http%3A//www.aqua.org.il/forums/images/smilies/icon_smile.gif%22%20alt%3D%22%22%20title%3D%22%22%20class%3D%22inlineimg%22%20border%3D%220%22%3E%3Cbr%3E%0D%0A%3Cbr%3E%0D%0A%u05D0%u05E0%u05D9%20%u05DE%u05E2%u05DE%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05DB%u05D9%u05E8%u05D4%20%u05D0%u05E7%u05D5%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05E9%u05DC%20%u05D7%u05D1%u05E8%u05EA%20JUWEL%20%u05D4%u05D2%u05E8%u05DE%u05E0%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D3%u05D2%u05DD%20ACCORD%2070%20%3Cbr%3E%0D%0A%u05E8%u05D5%u05D7%u05D1%u05D5%2060%20%u05E1%22%u05DE%2C%u05D2%u05D5%u05D1%u05D4%u05D5%2040%20%u05E1%22%u05DE%20%u05D5%u05E2%u05D5%u05DE%u05E7%u05D5%2030%20%u05E1%22%u05DE%3Cbr%3E%0D%0A%u05E0%u05E4%u05D7%u05D5%20%u05DB-72%20%u05DC%u05D9%u05D8%u05E8%20%u05D5%u05D4%u05D5%u05D0%20%u05DB%u05D5%u05DC%u05DC%20%u05DB%u05DE%u05D5%u05D1%u05DF%20%u05D0%u05EA%20%u05D4%u05E1%u05D8%u05E0%u05D3%20%u05D4%u05DE%u05E7%u05D5%u05E8%u05D9%20%u05E9%u05DC%20JUWEL%20%u05E9%u05E2%u05DC%u05D9%u05D5%20%u05D4%u05D5%u05D0%20%u05E2%u05D5%u05DE%u05D3%3Cbr%3E%0D%0A%u05D4%u05D0%u05E7%u05D5%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D1%u05DE%u05E6%u05D1%20%u05DE%u05E6%u05D5%u05D9%u05D9%u05DF%20%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DC%20%u05DE%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D4%u05E7%u05DE%u05EA%u05D5%20%u05D5%u05E2%u05D3%20%u05D4%u05D9%u05D5%u05DD.%3Cbr%3E%0D%0A%u05D4%u05D5%u05D0%20%u05DB%u05D5%u05DC%u05DC%20%u05DB%u05DE%u05D5%u05D1%u05DF%20%u05D0%u05EA%20%u05D4%u05E4%u05D9%u05DC%u05D8%u05E8%20%u05D4%u05DE%u05E7%u05D5%u05E8%u05D9%20%u05E9%u05DC%u05D5%2C%u05DE%u05D7%u05DE%u05DD%20%u05DE%u05D9%u05DD%2C%u05DE%u05E9%u05D0%u05D1%u05D4%20%u05D5%u05DB%u05D5%27%3Cbr%3E%0D%0A%u05DB%u05DE%u05D5%u05D1%u05DF%20%u05E9%u05D0%u05E0%u05D9%20%u05DE%u05E9%u05D0%u05D9%u05E8%20%u05D0%u05EA%20%u05D4%u05D7%u05E6%u05E5%20%3Cbr%3E%0D%0A%3Cbr%3E%0D%0A%u05D4%u05D0%u05E7%u05D5%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05DF%20%u05E9%u05E0%u05D4%20%u05D5-9%20%u05D7%u05D5%u05D3%u05E9%u05D9%u05DD%3Cbr%3E%0D%0A%3Cbr%3E%0D%0A%u05DC%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05DE%u05E2%u05D5%u05E0%u05D9%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%20%u05E0%u05D9%u05EA%u05DF%20%u05DC%u05E4%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05E4%u05E8%u05D8%u05D9%3Cbr%3E%0D%0A%3Cbr%3E%0D%0A%u05E9%u05D1%u05D5%u05E2%20%u05E0%u05E4%u05DC%u05D0%20%u05DC%u05DB%u05D5%u05DC%u05DD%20%3Cimg%20src%3D%22http%3A//www.aqua.org.il/forums/images/smilies/sHa_clap5.gif%22%20alt%3D%22%22%20title%3D%22clap5%22%20class%3D%22inlineimg%22%20border%3D%220%22%3E%3C/a%3E%3C/p%3E%0D%0A%0D%0A%3C%21–%5Bif%20gte%20mso%209%5D%3E%3Cxml%3E%0D%0A%20%3Cw%3ALatentStyles%20DefLockedState%3D%22false%22%20DefUnhideWhenUsed%3D%22true%22%0D%0A%20%20DefSemiHidden%3D%22true%22%20DefQFormat%3D%22false%22%20DefPriority%3D%2299%22%0D%0A%20%20LatentStyleCount%3D%22267%22%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%220%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22Normal%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%229%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22heading%201%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%229%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22heading%202%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%229%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22heading%203%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%229%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22heading%204%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%229%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22heading%205%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%229%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22heading%206%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%229%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22heading%207%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%229%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22heading%208%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%229%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22heading%209%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2239%22%20Name%3D%22toc%201%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2239%22%20Name%3D%22toc%202%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2239%22%20Name%3D%22toc%203%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2239%22%20Name%3D%22toc%204%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2239%22%20Name%3D%22toc%205%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2239%22%20Name%3D%22toc%206%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2239%22%20Name%3D%22toc%207%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2239%22%20Name%3D%22toc%208%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2239%22%20Name%3D%22toc%209%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2235%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22caption%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2210%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22Title%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%221%22%20Name%3D%22Default%20Paragraph%20Font%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2211%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22Subtitle%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2222%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22Strong%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2220%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22Emphasis%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2259%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Table%20Grid%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Placeholder%20Text%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%221%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22No%20Spacing%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2260%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20Shading%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2261%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20List%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2262%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20Grid%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2263%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Shading%201%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2264%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Shading%202%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2265%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20List%201%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2266%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20List%202%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2267%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%201%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2268%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%202%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2269%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%203%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2270%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Dark%20List%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2271%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20Shading%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2272%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20List%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2273%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20Grid%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2260%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20Shading%20Accent%201%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2261%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20List%20Accent%201%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2262%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20Grid%20Accent%201%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2263%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Shading%201%20Accent%201%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2264%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Shading%202%20Accent%201%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2265%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20List%201%20Accent%201%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Revision%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2234%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22List%20Paragraph%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2229%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22Quote%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2230%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22Intense%20Quote%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2266%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20List%202%20Accent%201%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2267%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%201%20Accent%201%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2268%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%202%20Accent%201%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2269%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%203%20Accent%201%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2270%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Dark%20List%20Accent%201%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2271%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20Shading%20Accent%201%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2272%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20List%20Accent%201%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2273%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20Grid%20Accent%201%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2260%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20Shading%20Accent%202%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2261%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20List%20Accent%202%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2262%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20Grid%20Accent%202%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2263%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Shading%201%20Accent%202%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2264%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Shading%202%20Accent%202%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2265%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20List%201%20Accent%202%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2266%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20List%202%20Accent%202%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2267%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%201%20Accent%202%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2268%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%202%20Accent%202%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2269%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%203%20Accent%202%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2270%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Dark%20List%20Accent%202%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2271%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20Shading%20Accent%202%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2272%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20List%20Accent%202%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2273%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20Grid%20Accent%202%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2260%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20Shading%20Accent%203%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2261%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20List%20Accent%203%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2262%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20Grid%20Accent%203%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2263%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Shading%201%20Accent%203%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2264%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Shading%202%20Accent%203%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2265%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20List%201%20Accent%203%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2266%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20List%202%20Accent%203%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2267%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%201%20Accent%203%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2268%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%202%20Accent%203%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2269%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%203%20Accent%203%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2270%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Dark%20List%20Accent%203%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2271%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20Shading%20Accent%203%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2272%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20List%20Accent%203%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2273%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20Grid%20Accent%203%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2260%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20Shading%20Accent%204%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2261%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20List%20Accent%204%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2262%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20Grid%20Accent%204%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2263%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Shading%201%20Accent%204%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2264%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Shading%202%20Accent%204%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2265%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20List%201%20Accent%204%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2266%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20List%202%20Accent%204%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2267%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%201%20Accent%204%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2268%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%202%20Accent%204%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2269%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%203%20Accent%204%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2270%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Dark%20List%20Accent%204%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2271%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20Shading%20Accent%204%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2272%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20List%20Accent%204%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2273%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20Grid%20Accent%204%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2260%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20Shading%20Accent%205%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2261%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20List%20Accent%205%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2262%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20Grid%20Accent%205%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2263%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Shading%201%20Accent%205%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2264%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Shading%202%20Accent%205%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2265%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20List%201%20Accent%205%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2266%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20List%202%20Accent%205%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2267%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%201%20Accent%205%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2268%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%202%20Accent%205%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2269%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%203%20Accent%205%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2270%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Dark%20List%20Accent%205%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2271%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20Shading%20Accent%205%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2272%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20List%20Accent%205%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2273%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20Grid%20Accent%205%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2260%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20Shading%20Accent%206%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2261%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20List%20Accent%206%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2262%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Light%20Grid%20Accent%206%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2263%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Shading%201%20Accent%206%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2264%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Shading%202%20Accent%206%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2265%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20List%201%20Accent%206%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2266%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20List%202%20Accent%206%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2267%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%201%20Accent%206%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2268%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%202%20Accent%206%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2269%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Medium%20Grid%203%20Accent%206%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2270%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Dark%20List%20Accent%206%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2271%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20Shading%20Accent%206%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2272%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20List%20Accent%206%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2273%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20Name%3D%22Colorful%20Grid%20Accent%206%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2219%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22Subtle%20Emphasis%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2221%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22Intense%20Emphasis%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2231%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22Subtle%20Reference%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2232%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22Intense%20Reference%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2233%22%20SemiHidden%3D%22false%22%0D%0A%20%20%20UnhideWhenUsed%3D%22false%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22Book%20Title%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2237%22%20Name%3D%22Bibliography%22/%3E%0D%0A%20%20%3Cw%3ALsdException%20Locked%3D%22false%22%20Priority%3D%2239%22%20QFormat%3D%22true%22%20Name%3D%22TOC%20Heading%22/%3E%0D%0A%20%3C/w%3ALatentStyles%3E%0D%0A%3C/xml%3E%3C%21%5Bendif%5D–%3E%3C%21–%5Bif%20gte%20mso%2010%5D%3E%0D%0A%3Cstyle%3E%0D%0A%20/*%20Style%20Definitions%20*/%0D%0A%20table.MsoNormalTable%0D%0A%09%7Bmso-style-name%3A%22%u05D8%u05D1%u05DC%u05D4%20%u05E8%u05D2%u05D9%u05DC%u05D4%22%3B%0D%0A%09mso-tstyle-rowband-size%3A0%3B%0D%0A%09mso-tstyle-colband-size%3A0%3B%0D%0A%09mso-style-noshow%3Ayes%3B%0D%0A%09mso-style-priority%3A99%3B%0D%0A%09mso-style-qformat%3Ayes%3B%0D%0A%09mso-style-parent%3A%22%22%3B%0D%0A%09mso-padding-alt%3A0cm%205.4pt%200cm%205.4pt%3B%0D%0A%09mso-para-margin%3A0cm%3B%0D%0A%09mso-para-margin-bottom%3A.0001pt%3B%0D%0A%09mso-pagination%3Awidow-orphan%3B%0D%0A%09font-size%3A11.0pt%3B%0D%0A%09font-family%3A%22Calibri%22%2C%22sans-serif%22%3B%0D%0A%09mso-ascii-font-family%3ACalibri%3B%0D%0A%09mso-ascii-theme-font%3Aminor-latin%3B%0D%0A%09mso-fareast-font-family%3A%22Times%20New%20Roman%22%3B%0D%0A%09mso-fareast-theme-font%3Aminor-fareast%3B%0D%0A%09mso-hansi-font-family%3ACalibri%3B%0D%0A%09mso-hansi-theme-font%3Aminor-latin%3B%0D%0A%09mso-bidi-font-family%3AArial%3B%0D%0A%09mso-bidi-theme-font%3Aminor-bidi%3B%7D%0D%0A%3C/style%3E%0D%0A%3C%21%5Bendif%5D–%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A

מוצגות 1 תגובות (מתוך 1 סה״כ)
 • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.
קבוצת הפייסבוק החדשה שלנו

משפחת פישי גדלה ומתרחבת!

כדי לתת לכם מקום לשאול את כל השאלות שרציתם, להכיר חברים מהתחום, למכור ולקנות ציוד ודגים, פתחנו עבורכם את קבוצת הפייסבוק הרשמית של פישי.

כל שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על הקישור ולהצטרף אלינו למשפחה