Fauna Marin Bacto Blend פאונה

תערובת בקטריות- Fauna Marin Bacto Blend
מערכת בקטריות לאקווריום מים מלוחים (מרינה בלבד) היא הרכב מיוחד של תרביות בקטריות (הלופיליים ופוטטרופיים) שמפעיל ומייצב במהירות את כל מחזורי החמצן הביולוגיים הרלוונטיים באקווריום הריף שלך.

תערובת סופר מרוכזת של חיידקים הלופיליים ופוטטרופיים
תערובת חיידקים מושלמת להרצת אקווריום מים מלוחים (סייקל)
מכיל אנזימים הידרוליטיים ובקטריות חנקן מיוחדות להפחתת חומרים מזינים לא רצויים.
מפחית הצטברות בוצה, יעיל מאוד נגד חיידקים לא רצויים
משפר את הצמיחה והצבע של דגים ואלמוגים
ריח אוקיינוס טרי / משפר את ביצועי הפורק
אינו מכיל גופרית או חומרים משמרים רעילים אחרים
אין ריח רע או ריח של ביצים רקובות
חיידקים חיים / השפעה מיד לאחר המינון
מרוכז מאוד למינון חסכוני
פותח ומיוצר בגרמניה

125.00