Fauna Marin RTN/STN-X פאונה

RTN/STN – X
RTN/STN X הוא חומר הגנה לאלמוגים ופועל נגד נמק ברקמות האלמוגים (RTN/STN).
ההרכב המיוחד של המוצר מפריע לתהליכי התפתחות של הטפילים והפטריות ובאותו זמן מחזק את ההגנה של האלמוגים.

RTN/STN X מטפל ב:
אלמוגים רכים ושושנות ים
אלמוגים סידניים SPS/LPS

אופן השימוש:
היצרן ממליץ על תקופת טיפול של 7-10 ימים.
במידת הצורך ניתן להמשיך בטיפול.

לפני השימוש בתכשיר, יש לסרוק את הברקוד ולפעול בקפידה על פי הוראות השימוש.

RTN/STN X מיועד לאקווריום ובטוח לשימוש. תושבי המיכל האחרים לא יושפעו.

מִנוּן:
נפח אקווריום 15 מ"ל לכל 100 ליטר מדי יום למשך 7-10 ימים,
להוסיף ישירות לאזורים עם זרימה חזקה.
יש לְהַסִיר פחם פעיל מהמערכת במהלך הטיפול.
פורק, חומרי סינון סופח וה-UV עדיין יכולים לעבוד. בנוסף, ניתן להשתמש ב-BACTO THERAPY מדי יום במהלך הטיפול.

הערת בטיחות: לשימוש באקווריום מלוחים בלבד. יש להרחיק מילדים.

240.00