Fauna Marin Ultra Phos פאונה מארין סופח פוספט

PHOS
סופח פוספט מבוסס אלומיניום פעיל
Phos הוא סופח חדש מבוסס אלומיניום מופעל אשר מסיר בבטחה פוספטים וחומרים הומוסיים מהאקווריום. גידול אצות לא רצויות יופסק ואלמוגים יציגו את צבעיהם הטבעיים.
המזהמים יספגו ממי האקווריום ולא יפלטו שוב למים.

200.00