Tropical pond pellet 550gr

מזון המורכב משלושה סוגים של כדורי צפים איכותיים ומזינים. מתאים להאכלה יומיומית של קוי, דגי זהב ודגים אחרים הגדלים בבריכות נוי. בטמפרטורות של 10-15 מעלות יש להאכיל פעם ביום. בטמפרטורות מעל 15 מעלות רצוי להאכיל מספר פעמים ביום. בטמפרטורות מתחת ל-10 מעלות לדגים יהיה קצב חילוף החומרים איטי ולא פעיל ולכן רצוי לא להאכיל.

200.00