Tropical supervit granulat 1000ml

מזון גרגירים, המיועד להאכלה יומיומית של רוב הדגים אוכלי הכל, הניזונים בקרקעית האקווריום או בחלקו האמצעי. עשרות מרכיבים שנבחרו בקפידה באיכות הטובה ביותר, כולל סרטנים, רכיכות ואצות.

100.00